figshare
Browse
Raport z pilotazu procedur oceny wplywu spolecznego.pdf (2.78 MB)

Raport z pilotażu procedur oceny wpływu społecznego

Download (2.78 MB)

Raport prezentuje wyniki pilotażu, którego celem było przetestowanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistej ewaluacji wszystkich procedur związanych z przygotowaniem, zbieraniem oraz ocenianiem opisów wpływu społecznego zdefiniowanych w Rozporządzeniu z 22 lutego 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 392).

Funding

Raport finansowany w ramach projektu „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2020

History