Emanuel Kulczycki

Associate Professor, Philosophy
Poland, Poznań
I am the head of Scholarly Communication Research Group (Adam Mickiewicz University in Poznań) and a policy advisor for the Ministry of Science and Higher Education in Poland. Currently, I am the chairman of the Specialist Team for the Evaluation of Scientific Journals
 and a member of the Committee for Evaluation of Scientific Units in the Ministry of Science and Higher Education in Poland. In my research, I focus on two major fields. The first one is research evaluation, in particular scholarly communication, academic publishing, and Open Science. My recent papers were published in "Nature", "Research Evaluation", "Journal of Informetrics", and "Scientometrics". The other field is philosophy of communication and communication metatheory. I am the author of two books in Polish: Theorizing Communication (2012) and Two Aspects of Communication. Foundations of Communication History (2015). In 2016, I was awarded a Scholarship for Outstanding Young Scientists in Poland (2016–2019).

Publications

 • Źródła transmisyjnego ujęcia procesu komunikacji
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika
 • Teoretyzowanie komunikacji ISBN: 978-83-7092-122-4
 • Sytuacja komunikacyjna w kulturze archaicznej a symboliczność komunikacji
 • Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji
 • Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji
 • „Dziedzictwo Schramma” jako źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji
 • Założenia filozoficznych języków apriorycznych
 • Kulturowo-​obiektywne istnienie procesu komunikacji jako warunek projektowania autonomicznej dyscypliny komunikacji
 • Komunikacja jako dyscyplina praktyczna
 • Język. Rozumienie. Komunikacja
 • The Development of Leibniz’s Considerations in John Yench’s Project
 • Problem obszaru badań nauki o komunikowaniu
 • Idirl Johna Yencha jako próba rozwinięcia języka uniwersalnego G.W. Leibniza
 • Sytuacja naukowych periodyków elektronicznych na przykładzie czasopisma „Homo Communicativus”
 • Status komunikologii — przyczynek do dyskusji
 • Edward Sapir’s View About International Auxiliary Language
 • Czy deprecjonująca rolę języka filozofia Kartezjusza może zachęcać do tworzenia języków uniwersalnych?
 • Utopia języka doskonałego w europejskim kręgu kulturowym
 • Język a podróż
 • Blogs and scientific services. Scientific communication in culture of convergence
 • Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji

Emanuel's public data