figshare
Browse

2. Warsztat naukometryczny. Główne idee w ewaluacji nauki 7 kwietnia 2017 r., Poznań

Published on by Emanuel Kulczycki
Grupa badawcza "Scholarly Communication Research Group" zorganizowała warsztat poświęcony ewaluacji nauki, naukometrii oraz dyskursom nad nauką i szkolnictwem wyższym. Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy. Połączenie w badaniach tych aspektów deskryptywnych i normatywnych nie jest proste. Celem warsztatu było spotkanie badaczy zajmujących się ewaluacją nauki, naukoznawstwem, naukometrią oraz bibliometrią. Chcemy, aby warsztat stał się platformą wymiany umiejętności, doświadczeń i wiedzy.

Cite items from this project

DataCite
3 Biotech
3D Printing in Medicine
3D Research
3D-Printed Materials and Systems
4OR
AAPG Bulletin
AAPS Open
AAPS PharmSciTech
Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg
ABI Technik (German)
Academic Medicine
Academic Pediatrics
Academic Psychiatry
Academic Questions
Academy of Management Discoveries
Academy of Management Journal
Academy of Management Learning and Education
Academy of Management Perspectives
Academy of Management Proceedings
Academy of Management Review

cite all items

Funding

Realizacja warsztatu wsparta przez projekt „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: 0057/NPHR3/H11/82/2014.

Share

email