2. Warsztat naukometryczny. Główne idee w ewaluacji nauki 7 kwietnia 2017 r., Poznań

Published on (GMT) by Emanuel Kulczycki
Grupa badawcza "Scholarly Communication Research Group" zorganizowała warsztat poświęcony ewaluacji nauki, naukometrii oraz dyskursom nad nauką i szkolnictwem wyższym. Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy. Połączenie w badaniach tych aspektów deskryptywnych i normatywnych nie jest proste. Celem warsztatu było spotkanie badaczy zajmujących się ewaluacją nauki, naukoznawstwem, naukometrią oraz bibliometrią. Chcemy, aby warsztat stał się platformą wymiany umiejętności, doświadczeń i wiedzy.
CITE ITEMS FROM THIS PROJECT
cite all items