figshare
Browse
1/1
4 files

Mijn ervaring met de zorgrelatie (MEMZ)

dataset
posted on 2018-06-20, 13:12 authored by Albine Moser, Stephanie Lenzen, Ruth Dalemans, Ezra van Zaddelhoff, Steffy Stans

Goede zorg begint met een goede omgang tussen cliënten en hulpverleners. Als een cliënt zich veilig voelt in de relatie, durft deze makkelijker aan te geven waar hij/zij zich zorgen over maakt. Voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn, is het aangaan van belangrijke gesprekken niet vanzelfsprekend. Deze mensen ervaren immers moeilijkheden in het communiceren met hun omgeving. Bijvoorbeeld hebben zij moeite in het begrijpen en/of uiten van informatie door hun fysieke, cognitieve of emotionele beperkingen.

MEMZ is geschikt voor mensen die moeilijk kunnen spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven en/of een kleine woordenschat hebben. MEMZ geeft deze mensen de mogelijkheid om hun ervaringen in de zorgrelatie met de hulpverlener weer te geven. Op basis van de uitkomsten, kan een hulpverlener/een zorginstelling de kwaliteit van zorg verhogen.

MEMZ bevat vragen over vier verschillende hoofdthema’s:

  1. Doen (gedrag): Wat doet de begeleider in de omgang met de cliënt? Onderdelen hiervan zijn: voldoende tijd nemen, met de cliënt praten i.p.v. over de cliënt, vragen hoe het met de cliënt gaat en vriendelijk tegen de cliënt zijn.
  2. Begrijpen (begrip): Hoe kan de begeleider zich inleven in de cliënt? Onderdelen hiervan zijn: zich begrepen voelen, jezelf kunnen zijn, eerlijkheid, kennis van de situatie van de cliënt.
  3. Samenwerken (collaboratie): Hoe werken de cliënt en de begeleider samen? Onderdelen hiervan zijn: meebeslissen, vertrouwen, samenwerking tussen begeleiders.
  4. Een gesprek hebben (communicatie): Hoe praat de begeleider met de cliënt? Onderdelen hiervan zijn: luisteren, begrijpen wat de begeleider zegt.

Het instrument kent drie verschillende toepassingen:

  • Digitale versie: MEMZ-App: voor gebruik door een cliënt, onafhankelijk van een begeleider (te gebruiken via de website: https://mijnervaringmetdezorgrelatie.nl)
  • Analoge versie: MEMZ-Bord: voor gebruik door een cliënt, samen met een begeleider (digitaal mogelijkheid voor documentatie)
  • Groepsversie: MEMZ-Groepsspel: voor gebruik met een groep van cliënten, samen met 1 – 2 begeleiders.
Zuyd Hogeschool, lectoraat Autonomie en participatie in samenwerking met:
Huis voor de Zorg / Burgerkracht Limburg
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Koraal Groep
Viralis Woonzorg groep
Ergotherapiepraktijk Zuid Limburg
Alzheimer Nederland Parkstad Limburg
Lunet Zorg
Fontys
Universiteit Maastricht
Nivel
Stichting PLS
Vector 4 Software Solutions
EIZT

Funding

Dit project [516012505] wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen. De implementatie wordt mogelijk gemaakt door LIME.

History