figshare
Browse
1/1
3 files

Materiały - Systemy Informacji Jakościowej

dataset
posted on 2016-11-20, 14:08 authored by Krzysztof WoźniakKrzysztof Woźniak
Pliki dla studentów UJ przedmiotu Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Jakością

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC