figshare
Browse
podrecznik-dla-podmiotow-v1.pdf (561.82 kB)

Opis wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podręcznik dla ewaluowanych podmiotów

Download (561.82 kB)
Celem podręcznika jest prezentacja założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona w ramach instytucjonalnej ewaluacji nauki w 2021 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Odbiorcą tego podręcznika jest kadra zarządzająca podmiotów systemu nauki i szkolnictwa odpowiedzialna za przygotowanie opisów wpływu (studiów przypadków) dla potrzeb ewaluacji.

Funding

Projekt jest finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2020.

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC