figshare
Browse
ChristineStorr-RäDa2018.pdf (13.49 MB)

Presentation AI, blockchain and legal risks

Download (13.49 MB) This item is shared privately
presentation
modified on 2018-12-04, 21:41
Presentation on AI, blockchain and legal challenges, at Rättssäkerhetsdagen, organised by Institutet Skatter och Rättssäkerhet (ISoR), Stockholm, 13 November 2018

Original title

Rättighetsskydd, risk och blockchain

Original language

  • Swedish