figshare
Browse
PHS_Utbud_Stod_behandling_Forsstrom_Samuelsson_Jun2020.pdf (2.7 MB)

Utbud av stöd och behandling för spelproblem. Uppföljning av förtydligat ansvar i lagstiftningen

Download (2.7 MB) This item is shared privately
report
modified on 2021-05-12, 13:35
New legislation of the responsibility of social services and health care services to offer support and treatment for gambling problems was introduced in Sweden on the 1st of January 2018. In this report, a follow-up study of the development of help-seeking, availability of support and treatment and collaboration between care givers is presented. The aim of the study was to identify progress and remaining challenges to offer people with gambling problems and their concerned significant others the help they need. Interviews were conducted with 16 key representatives from relevant authorities, organisations, self-help groups and treatment options before the new regulations (see Forsström & Samuelsson, 2018) took place and two years after. This report also describes a survey conducted by the Public Health Agency, results from the support line for gamblers on the development of treatment availability in municipalities and regions as well as data from self-help groups. The study shows that the new legislation, along with the reregulation of the gambling market (Gambling Act 2018:1138) that took place in 2019, has given gambling problems a more prominent position in care services. The level of knowledge of gambling problems has generally increased among staff. In all, more people with gambling problems tend to turn to social services, health care services and self-help groups for support. However, the level of help-seeking is still low relative to the estimation of severe gambling problems in the population. Specific information campaigns are suggested to reach certain subgroups that tend to refrain from seeking help.

Den 1 januari 2018 förändrades den svenska lagstiftningen för att utvidga socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för stöd och behandling av spelproblem. Vad har hänt sedan dess med utbudet av stöd och behandling? Vad har förbättrats och vilka utmaningar kvarstår? I den här rapporten kartläggs situationen med fokus på hjälpsökande, behandlingsutbud och samverkan. För att få klarhet i detta har 16 nyckelpersoner från myndigheter, organisationer, självhjälpsgrupper och behandlingsverksamheter intervjuats. Rapporten beskriver även relevant statistik från Folkhälsomyndigheten, Stödlinjen och Spelberoendes riksförbund. Föreliggande rapport ger därmed en lägesbild som tydliggör framsteg och luckor i utvecklingen för att kunna erbjuda personer med spelproblem och deras anhöriga det stöd och den behandling de behöver. Studien visar att lagändringarna bidragit till att spelproblem under 2018 och 2019 getts större legitimitet i vård och omsorg. Den generella kunskapsnivån har ökat bland personalen. Generellt söker sig nu fler personer till socialtjänst, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer för att få hjälp med sina spelproblem, men hjälpsökandet är fortfarande lågt i förhållande till andelen som beräknas ha allvarliga problem med spel om pengar i befolkningen. Särskilda informationsåtgärder behövs därför för att nå ut till målgrupper som söker stöd i lägre utsträckning.

Funding

Forte 2016-07091

Original title

Utbud av stöd och behandling för spelproblem. Uppföljning av förtydligat ansvar i lagstiftningen.

Original language

  • Swedish

Associated Publication

Forsström, D. & Samuelsson, E. (2018) Utbud av stöd och behandling för spelproblem. En studie om utmaningar inför förtydligat ansvar i lagstiftningen. Research Reports in Public Health Sciences 2018:1. Department of Public Health Sciences, Stockholm University. https://doi.org/10.17045/sthlmuni.6015458.v1

ISSN

2003-0142