Cyfrowa Biblioteka Źródeł

Published on 2018-06-04T14:07:12Z (GMT) by Lukasz Ratajczak
<p>Archiwalne zbiory specjalne Połączonych Bibliotek, to dziesiątki tysięcy dokumentów o trudnym do przecenienia znaczeniu dla kultury i nauki polskiej. Dzięki trwającym od ponad dziesięciu lat pracom digitalizacyjnym, są one sukcesywnie zabezpieczane i udostępniane w naszym Archiwum Cyfrowym.</p> <p><br></p><p>Przy takiej ilości materiałów łatwo jest przeoczyć te najciekawsze, najbardziej wartościowe z punktu widzenia ich odbiorcy. Postanowiliśmy więc uruchomić „Cyfrową Bibliotekę Źródeł”, gdzie cyklicznie będą prezentowane dokumenty zasługujące naszym zdaniem na szczególną uwagę, które być może zainspirują do ich głębszego poznania, przeanalizowania i naukowego opracowania.</p> <p><br></p><p>Kolejne wydania „Cyfrowej Biblioteki Źródeł” będą ukazywać się co dwa miesiące.</p> <p><br></p><p>Projektem opiekuje się Łukasz Ratajczak z Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.</p>

Cite this collection

Ratajczak, Lukasz (2018): Cyfrowa Biblioteka Źródeł. figshare. Collection.