figshare
Browse

Mahmut Asirdizer

Trauma

Istanbul, TR

Publications

 • Crime Scene and autopsy findings in two cases of sudden death caused by inhalation of butane gas
 • Non-traumatic ecchymoses: A literature review from a medico-legal perspective
 • Tıbbi malpraktis iddialarında çözüm önerileri
 • Historical development of skull thickness measurements and usability of these measurements in forensic medicine: A traditional literature review.
 • A research of emergency service admission due to home accidents before and during the Covid-19 (Sars-Cov-2) pandemic in Ankara (Turkey).
 • Sex estimation from the paranasal sinus volumes using semi-automatic segmentation, discriminant analyses and machine learning algorithms
 • Factors influencing injury and fatality rates in road traffic accidents in Turkey
 • Yenidoğan Yoksunluk Sendromu ve Annenin Cezai Sorumluluğu, Sözel Bildiri
 • Adli belge incelemeleri yönünden şizofreninin el yazısı üzerine etkileri, Poster Bildiri
 • Kazan tipi elektrikli su ısıtıcısı ile elektrik çarpması sonucu meydana gelen dört ölüm vakası-Poster Bildiri
 • Alkalin pillerde gizlenen tehlike: alışılmadık bir yüzde sabit iz olgusu nedeniyle literatürün gözden geçirilmesi ve adli tıbbi ve halk sağlığı boyutunun irdelenmesi. Sözel Bildiri
 • Medico-Legal conclusions caused by misevaluation of the Schmorl’s Node, which is rarely seen in children (Case Report)
 • Suicides in Turkey: 25‐year trend (1995–2019)
 • The evaluation of blood alcohol concentration of drivers involved in traffic accidents or suspected for alcohol in the roadside controls in four big cities of Turkey.
 • Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan cinsel istismar mağdurlarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
 • 2010-2014 yılları arasında Van ilinde otopsisi yapılmış 65 yaş üstü ölümlerin retrospektif olarak incelenmesi
 • Maluliyet oranlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Toplu sünnet etkinliğinde tıbbi uygulama hatası (iki olgu)
 • Beş yaşın altındaki çocukların kazayla ölümlerinin analizi
 • Yüksekten düşme sonucu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Servisi'ne başvuran hastalarda kırık insidansı
 • Yenidoğan yoksunluk sendromu ve cezai sorumluluk
 • An unusual child abuse case: anthrax contamination
 • The possible effects of altitude and climate on the development of the frontal sinus in adults
 • The effects of gender and age on forensic personal identification from frontal sinus in a Turkish population
 • The effect of altitude and climate on the suicide rates in Turkey
 • An Autopsy Series: Lightning-related Deaths in Van and Hakkâri Provinces, Turkey.
 • A case who died due to the suicidal intake of aluminum phosphide
 • Sex estimation from sacrum and coccyx with discriminant analyses and neural networks in an equally distributed population by age and sex
 • Sex estimation using foramen magnum measurements, discriminant analyses and artificial neural networks on an Eastern Turkish population sample
 • A Case who died due to the suicidal ıntake of aluminum phosphide.
 • Van ilinde foramen magnumun BT'deki antropometrik ölçümlerinden cinsiyet tayini
 • Fiziksel istismar mı yoksa Munchausen by Proxy Sendromu mu?: olgu sunumu
 • Dünya üzerinde sürücüler için tanımlanmış alkol-uyuşturucu sınırları ve ülkemize uyarlanması için öneriler
 • Trafik kazalarında kafatası kırıklarının varlığı veya yokluğunun kafa içi lezyon gelişimi üzerine etkisi.
 • Çakmak gazı (bütan) inhalasyonu sonucu ani ölüm: olgu sunumu
 • Uçucu madde kullanımı sonucu ölüm: olgu sunumu
 • Trafik kazalarına bağlı ön kol, el bilek ve el kemiği kırıklarının analizi
 • Alkol Raporları
 • Adli Bilimler ve Adli Tıbbın Tarihçesi
 • Hekimlik ve Hukukun Kesişim Noktası: Tıbbi Hukuk
 • Neck vascular lesions in hanging cases: A literature review
 • The effect of the presence or absence of skull fractures on intracranial lesion development in road traffic accidents
 • Investigation of effective factors on traumatic amputations due to road traffic accidents
 • Sex estimation from the clavicle using 3D reconstruction, discriminant analyses, and neural networks in an Eastern Turkish population.
 • An investigation of the effect of the COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemic on occupational accidents (Tokat-Turkey)
 • Forensic image comparisons of penis in the identification of a sexual offender
 • Late psychiatric consequences in disability patients injured in traffic accidents.
 • Hypothermia Deaths in Van Province (Turkey)
 • Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme
 • A Different Type of Micro-Perforate Hymen: Micro Three- Hole Hymen
 • Vaka sunumu: enerji içeceklerinde tiyosildenafil, Poster Bildiri
 • Trafik kazası geçirmiş sürücülerde kan alkol ve psikoaktif madde analizlerinin değerlendirilmesi. Poster Bildiri
 • İzmir’de yapılmış mediko-legal otopsilerde büyük damar yaralanması saptanan olguların değerlendirilmesi. Poster Bildiri
 • Künt veya penetran kardiyak yaralanma sonucu ölümlerin retrospektif değerlendirilmesi. Poster Bildiri
 • Maluliyet oranlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi, Sözel Bildiri
 • Üç olgu nedeniyle alkolmetre ve kan alkol düzeyi arasındaki uyumsuzluğun değerlendirilmesi. Poster Bildiri
 • İzole lineer kafatası kırıkları için yaşamsal tehlike kavramının mutlaklık ve muğlaklığı, Sözel Bildiri
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi. Poster Bildiri
 • Yüksekten düşme sonucu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Servisi’ne başvuran hastalarda kırık insidansı. Poster Bildiri
 • Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan cinsel istismar mağdurlarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Poster Bildiri
 • A comparative and comprehensive analysis of nonsexual assaults
 • Analysis of the assaults associated with stab wounds ten year experience in Manisa
 • Determination of the limits of usability of auricle morphology for personnel identification
 • The investigation of the effects of observers' gender in personal identification from auricle morphology
 • İlaç etkin maddesi içeren sahte ürünler
 • A review of suspected cases of driving under the influence of drugs (DUID) involved in traffic accidents in Istanbul (Turkey)
 • Review of detection frequency and type of synthetic cannabinoids in herbal compounds analyzed by Istanbul Narcotic Department of the Council of Forensic Medicine, Turkey
 • The evaluation of the boundaries of the ability to manage behaviour and perception of the legal meaning and the consequences of the act of students in Manisa with a scenario-based study
 • The postman always rings twice: Two cases of shotgun deaths associated with an unconventional home security alarm system
 • Forensic psychiatric evaluation of sexual crime cases
 • The investigation of the impacts of major disasters, on the basis of the Van earthquake (October 23, 2011, Turkey), on the profile of the injuries due to occupational accidents
 • Asymmetry, handedness and auricle morphometry
 • The analysis of medico-legal deaths in adolescents and teenagers in Izmir (Turkey).
 • Tıbbi uygulamalar ve bilimsel çalışmalarda “çocuklarda onam” kavramı
 • The comparative and comprehensive analysis of electrocution-related deaths at Izmir (2010-2012).
 • The relationship among road traffic accidents, population size, and the number of motor vehicles in Turkey.
 • Deaths due to home accidents between 2005 and 2012 in Izmir, Turkey.
 • İzmir’de yapılmış mediko-legal otopsilerde büyük damar yaralanmaları saptanan olguların değerlendirilmesi.
 • Künt veya penetran kardiyak yaralanma sonucu ölümlerin retrospektif değerlendirilmesi
 • Bir iş kazasına bağlı yüzde sürekli (daimi) değişiklik olgusu
 • Trafik kazalarına karışmış sürücülerin kan etil alkol düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Evaluation of severity score in patients with lower limb and pelvic fractures injured in motor vehicle front-impact collisions
 • Vücut sıvılarında antemortem – postmortem etil alkol düzeyinin belirlenmesinde kullanılan biyobelirteçler
 • Elektrik akımına maruz kalan ve geç dönem katarakt gelişen olguda illiyet bağı kavramının irdelenmesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi
 • Usage of Infrared-Based Technologies in Forensic Sciences
 • Morphometry of auricle. Poster Presentation.
 • The investigation of the effects of observers’ gender in personal identification from auricle morphology. Poster Presentation.
 • A cyanide intoxication due to apricot pits resulting with death. Poster Presentation
 • Evaluation of alcohol and psychoactive substances in blood samples of drivers involved in traffic accidents. Poster Presentation.
 • Frequency and type of synthetic cannabinoids analyzed in the Council of Forensic Medicine-Istanbul Narcotic Department, Turkey. Poster Presentation.
 • Deaths due to home accidents which autopsies made between years of 2005-2009 in Izmir.
 • The evaluation of the boundaries of the perception or the ability of managing behavior of the legal meaning and consequences of act with a scenario based study on the primary and secondary school students in Manisa
 • Hand tendon injuries
 • Sibutramine in herbal weight loss products.
 • Counterfeit drugs for the enhancement of sexual function.
 • Forensic psychiatric evaluation of sexual crime victims. Poster Presentation.
 • New autopsy findings: hypothermia deaths in Van province (Turkey)
 • An autopsy series: lightning-related deaths in Van and Hakkari provinces
 • Trafikte yol kenarı alkol, uyuşturucu ve uyarıcı tarama testleri: tarihçesi, gelişimi ve günümüzde kullanımı
 • Identification of unknown bodies by using CT images of frontal sinus
 • CT study on morphometry of frontal sinus, Poster Presentation
 • Defining the macroscopic and microscopic findings of experimental focal brain ischemia in rats from a forensic scientist’s point of view, Oral Presentation .
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran adli olguların değerlendirilmesi, Poster Bildiri
 • 20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi, Poster Bildiri
 • Bir olgu nedeniyle adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama = yanlış karar, Poster Bildiri
 • Kistik higroma zemininde rektus abdominus yırtılması sonucu gelişen bir ölüm olgusu, Poster Bildiri
 • Tourette Sendromlu olguda yasal sorumluluklar, Sözel Bildiri
 • İş kazası sonucu acil servise müracaat eden olgular, Poster Bildiri
 • Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olguları, Poster Bildiri
 • CBÜ Hastanesi Acil servisi’ ne başvuran ev kazalarına bağlı yaralanmalar, Poster Bildiri
 • Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil servisi’ ne başvuran çocukluk çağı travmalarına bağlı yaralanmalar, Poster Bildiri
 • Toksikolojik analiz sonuçlarının adli tıbbi yönü
 • The role of eustachian valve and patent foramen ovale in sudden death
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran trafik kazalarına bağlı yaralanmalar.
 • CT study on morphometry of frontal sinus
 • Baryum bileşikleriyle meydana gelen intoksikasyonlar
 • Case report: the evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax, and eustachian valve
 • Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran göz travması olguları
 • A battered child case with duodenal perforation
 • Kistik higroma ve romatoid artrit tedavileri ile ilişkili rektus abdominus yırtılması sonucu gelişen bir ölüm olgusu
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ne başvuran aile içi şiddete maruz kalmış kadın olgularının analizi
 • 2003-2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvurmuş motosiklet/motorlu bisiklet veya bisiklet kazalarında yaralanmış olguların değerlendirilmesi
 • Do regional factors affect the crude suicidal mortality rates? Perspectives from Turkey.
 • Kesici-delici alet yaralanması sonucu gelişen dev subklavian arter psödoanevrizması
 • Evlilik içi ırza geçme
 • Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların hukuki boyutu
 • Defining the macroscopic and microscopic findings of experimental focal brain ischemia in rats from a forensic scientist's point of view
 • Criminal and legal responsibilities in Tourette's syndrome
 • A case of shotgun injury which occurred while an unconventional home security alarm system was being checked
 • The importance of medico-legal evaluation in a case with intraabdominal gossypiboma
 • Suicides in Turkey between 1996 and 2005: General perspective
 • Robbery-related homicides of taxi drivers in three big cities of Turkey between 1996 and 2006
 • Adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama, yanlış karar: Olgu sunumu
 • Analyses of suicidal deaths with shotguns in Istanbul, 1998-2007
 • Toksikolojik, klinik ve adli tıp yönleriyle etilen glikol zehirlenmesi
 • Usability of CT Images of Frontal Sinus in Forensic Personal Identification
 • Çocukta kafatasındaki kemik eksikliğinin sürekli organ işlevi zayıflaması-yitirilmesi kapsamında değerlendirilmesi
 • The medico-legal aspect of the permanent deformation of face: case report and review of literature
 • Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children
 • Adli Tıp Stajı Ders Notları
 • 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Sözel ve Poster Bildiriler Kitabı
 • A battered child case with duodenal perforation, Poster Presentation
 • The evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax and eustachian valve, Poster Presentation.
 • The demographic features of male sexual assaults, Poster Presentation.
 • The medico-legal importance of gossypiboma (case report), Poster Presentation
 • The forensic aspect of the permanent deformation of face, Poster Presentation.
 • The determination of the limits of the use of auricle morphology for identification, Poster Presentation.
 • Profiling of cases with knife injuries in Manisa (Turkey), 2002-2009. Poster Presentation
 • Medico-legal importance of nonsexual transmitted condyloma acuminatum in two children. Poster Presentation.
 • Künt kafa travmalarını izleyen intrakranyal komplikasyonlara bağlı ölümler, Poster Bildiri
 • Genç kardiak ölümlerde adli otopsi bulguları, Poster Bildiri
 • Künt göğüs travmalarında pnömotoraks araştırılması, Poster Bildiri
 • Tren çarpmasına bağlı ölümler, Poster Bildiri
 • Zehirlenmeye bağlı ölümlerde intrakranyal kanamaların görülme sıklığı, Poster Bildiri
 • İnsizyonel fıtık nedeniyle uzuv tatili uygulaması / olgu sunumu, Poster Bildiri
 • İntihar amacıyla boraks alımına bağlı intoksikasyon sonucu bir ölüm olgusu / olgu bildirisi, Poster Bildiri
 • Otopsi uygulaması yapanlarda ve otopsi materyali ile çalışanlarda Hepatit B prevalansı, Poster Bildiri
 • Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi raporları arasında çelişki bulunan ve Genel Kurul’ da görüşülen olguların irdelenmesi, Sözel Bildiri
 • Zehirlenme olgularında Glasgow koma skalasının kullanımı, Poster Bildiri
 • Olay yeri incelemesinden sanık profili tanımlaması, Poster Bildiri
 • Bir grup tıp fakültesi öğrencisinin aile içi şiddet yaşantıları, Poster Bildiri
 • Künt kafa travmalarını izleyen intrakranyal komplikasyonlara bağlı ölümler
 • Aort anevrizma rüptüründen gelişen ölümlerde otopsi bulguları
 • Bir ası yolu ile intihar girişimi vakasında suffokasyon sonucu ölüm (vaka takdimi)
 • Künt göğüs travmalarında pnomotoraks araştırılması
 • Genç kardiyak ölüm olgularında adli otopsi bulguları
 • Ölüm olaylarında, olay yeri incelemesindeki aksaklıkların belirlenmesi ve çözümü için öneriler
 • Sağır dilsizlerde ahlaki redaet ve rüşt yaşı
 • Adli Tıp Kurumu çalışanlarında Hepatit B bilgi- davranışı
 • Kadının suça yönelimi: karşılaştırmalı bir çalışma
 • Yabancı uyruklu otopsilerin incelenmesi
 • Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi raporları arasında çelişki bulunan ve Genel Kurul’ da görüşülen olguların irdelenmesi
 • Adlî Tıp Kurumu ihtisas kurulları ile Yüksek Sağlık Şurası raporları arasında çelişki bulunan ve Adli Tıp Genel Kurulu’nda görüşülen malpraktis olgularının irdelenmesi
 • BBT de görülemeyen kafatası çizgisel kırıklarının saptanmasında direkt kraniografilerin önemi
 • Zehirlenme olgularında hayatı tehlike kararı için Glasgow Koma Skalasının kullanımı
 • Araç içi trafik kazasına bağlı tiroid kartilaj fraktürü, Olgu Sunumu
 • Boşanma davasına konu olan bir narkolepsi olgusu
 • Bir olgu nedeniyle sağır – dilsizde farik mümeyyizlik kavramı
 • Tükürük kalıntılarından cilt sürüntü yöntemi ile amilaz tespiti
 • The correlation between skull fractures and intracranial lesions due to traffic accidents
 • Postmortem alkol seviyeleri değişiklikleri (+4 C° de uygulanan bir çalışma)
 • Pleural effusion in bodies recovered from water
 • Medicolegal evaluation of vascular injuries of limbs in Turkey
 • Deaths due to terrorist bombings in Istanbul (Turkey)
 • Araç içi trafik kazası sonucu suda boğulma tehlikesi geçiren bir olgunun klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları
 • Otoerotik aktivite sırasında meydana gelen bir ölüm olayının medikolegal değerlendirilmesi
 • Kommosyo kordis ve adli tıp yönünden değerlendirilmesi
 • Dissekan aort anevrizma rüptürüne bağlı ölümlerin adli tıp açısından değerlendirilmesi
 • Perinatal dönem bebek ölümlerinde intrakranyal kanamaların değerlendirilmesi: otopsi çalışması
 • Türkiye’ de otopsi teknisyenliği
 • Infant and adolescent deaths in Istanbul due to home accidents
 • 20. Basım yılında Adli Tıp Dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi.
 • Unusual torture methods and mass murders applied by a terror organization
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ ne başvuran adli olguların değerlendirilmesi
 • Femoral and tibial fractures in a child with myelomeningocele
 • Zehirlenmelerde hekim sorumluluğu
 • Acil servislere başvuran çocuk ve kadın istismarı olgularına hekimlerin yaklaşımı
 • Prevalence of Helicobacter Pylori in 106 postmortem human stomachs
 • Child victims of anal rape
 • Askariyazise bağlı olarak gelişen nekrotizan enterit zemininde barsak perforasyonu ve peritonit sonucu ölüm olgusu
 • Spontan kalp rüptürüne bağlı ölümler (otopsi profili).
 • Aynı delikten giriş ve çıkışı olan ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı ölüm olgusu
 • Penetran kalp yaralanmalarında bazı yaşamsal kriterler: 444 otopsi olgusu ile 105 yaşayan olgunun değerlendirilmesi
 • Av tüfeği fişek yatağı parçası yaralanmasına bağlı bir ölüm olgusu
 • Tren çarpmasına bağlı ölümler
 • Yabancı uyruklu otopsileri, Poster Bildiri.
 • Adli otopsilerde psikopatik kesi ve tatuaj tespit edilen olguların irdelenmesi, Poster Bildiri.
 • Zehirlenmeye bağlı ölümler, Poster Bildiri.
 • Siyanür zehirlenmesine bağlı ölümler, Poster Bildiri.
 • Ası komplikasyonu olarak gelişen ölümler, Poster Bildiri.
 • Puberte, erken adolesan ve geç adolesan dönemi ölümlerinin analizi, Sözel Bildiri.
 • Coğrafi bölgeler ve suç
 • H2S intoksikasyonuna bağlı biri ölümle sonuçlanan iki zehirlenme olgusu, Poster Bildiri
 • A medicolegal perspective on the development of facial hypertrophic scars in a child after contact with alkaline battery content
 • Medico-legal evaluation of keloid formation following prominent ear correction: malpractice or complication?
 • Medico-Legal Evaluation of Keloid Formation Following Prominent Ear Correction: Malpractice or Complication?
 • A Medicolegal Perspective on the Development of Facial Hypertrophic Scars in a Child after Contact with Alkaline Battery Content
 • Assessment of the COVID-19 pandemic’s ımpact on physical ıntimate partner violence against pregnant women in Ankara (Turkey): A hospital-based study.
 • Sex estimation from measurements of the mastoid triangle and volume of the mastoid air cell system using classical and machine learning methods: a comparative analysis.
 • Determination of the characteristics of patients presenting at the Adult Emergency Department of a University Hospital in Turkey because of major trauma, and comparisons of their relationship with the COVID-19 pandemic.
 • Impact on Medicolegal Responsibilities of High Workload of Emergency Physicians
 • Sex estimation from the hyoid bone measurements in an adult Eastern Turkish Population using 3D CT images, discriminant function analysis, support vector machines, and artificial neural networks.
 • Cumhuriyet Tarihi Boyunca Adli Tıbbın Gelişimi
 • Factors affecting the number of fatalities and injuries in motor vehicle accidents in Turkey.
 • Examination of bone fractures in women exposed to domestic violence (Tokat-Turkey)

Usage metrics

Co-workers & collaborators

Mahmut Asirdizer's public data