284645.pdf (496 kB)
Download file

Сучасна позаєвропейська музична культура в підготовці фахівців освітньої галузі “Мистецтво” , #284645 , XVI MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE, «ZPRÁVY VÝDECKÉ IDEJE» -2020 , 22 - 30 října 2020 r., Praha

Download (496 kB)
thesis
posted on 20.10.2020, 18:19 by Васильєва ЛЛ
В останні роки стає все очевиднішим те, що вивчення сучасної зарубіжної
музики не можна обмежувати розглядом композиторської творчості країн Західної
Європи, як це відбувається щодо історії музики XVII-XIX століть. Уже століття
невід'ємною частиною світової культури є музика Сполучених штатів, Латинської
Америки, Азії, Африки. Інтерес до звучання арабського макама, індійської раги,
японської музики гагаку, балійського гамелана; поява композиторів із світовими
іменами Альберто Хінастери, Ісан Юна, Хосе Моседа та інших показали
тенденцію ХХ століття - вихід регіональних традицій на міжнародний рівень [3].
Викладене вище зумовило необхідність введення до навчальних програм закладів
вищої мистецької і педагогічної освіти курсу «Сучасне музичне мистецтво».
Доповнюючи курс «Історія музики», він має на меті формування у студентів
різнобічного і адекватного сприйняття сучасної світової музичної культури. Даний
курс був введений і в програму навчання майбутніх вчителів освітньої галузі
“Мистецтво” Миколаївського національного університету імені
В.О.Сухомлинського. Студенти поряд із європейськими композиторами вивчають
творчість мистців Сполучених штатів, Латинської Америки, Далекого Сходу, Азії,
Африки. У даній статті висвітлено особливості побудови цього курсу, хто і що
стали об'єктами і предметами вивчення, які матеріали і джерела використані.
Поштовхом до формування позаєвропейського розділу в побудові курсу
“Сучасне музичне мистецтво” стали навчально-методичні роботи викладачів і
аспірантів Харківського інституту мистецтв імені І.Котляревського, Львівської
національної музичної академії, Московської консерваторії

History

Usage metrics

Licence

Exports