figshare
Browse
Osinska.pdf (2.78 MB)

Pozapublikacyjna aktywność pracowników naukowych. Studium przypadku

Download (2.78 MB)
presentation
posted on 2016-05-26, 08:03 authored by Wiesława Osińska
Jak wygląda dynamika współpracy naukowej pomiędzy członkami zespołu? Z pewnością jest to publikowanie wyników badań wykonywanych w ramach wspólnego projektu lub dotyczących jednego problemu badawczego. Ale badacze mogą wykazywać również znaczącą aktywność na polu mobilności, dyskursu naukowego i dydaktyki. Autorka prezentuje wyniki takich badań dla niedużej, lokalnej grupy pracowników naukowych przy zastosowaniu metod analizy sieci społecznych oraz wymiaru fraktalnego dla map powrotu. Wykonana animacja dobrze obrazuje końcową dynamikę współpracy na wielu płaszczyznach pomiędzy członkami grupy. W rozwiązywaniu takich problemów dynamicznych przyjęło się sięgać po narzędzia dedykowane dla układów dynamicznych. Takimi narzędziami są: graf Mycielskiego, przekrój Poincare dla przestrzeni wszystkich możliwych wzajemnych powiązań oraz wymiar fraktalny. Obliczenie algorytmów całościowych wymaga dużej mocy obliczeniowej, dlatego powyższa metodologia dobrze weryfikuje się dla małych grup społecznych, liczących kilkadziesiąt osób.

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC