figshare
Browse
brochure_Verwachtend_14-07.pdf (3.98 MB)

Verwachtend brochure

Download (0 kB)
Version 5 2014-07-28, 13:57
Version 4 2014-07-28, 13:57
Version 3 2014-07-28, 13:55
Version 2 2014-04-17, 14:44
Version 1 2014-03-27, 14:18
poster
posted on 2014-07-28, 13:57 authored by Fieke WagemansFieke Wagemans, Project Verwachtend

De brochure voor het "Verwachtend!" project.

Heeft u nog vragen of wilt u graag meedoen, bel (zie brochure) of mail dan gerust een van de onderzoekers:

* Dr. Hans IJzerman - h.ijzerman@tilburguniversity.edu
* Fieke Wagemans - f.m.a.wagemans@tilburguniversity.edu
* Marjolein Missler - m.a.missler@tilburguniversity.edu

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC