figshare
Browse
flyer_mantelzorg_Digitaal_v7.pdf (1.05 MB)

Samen oefenen: Tips en voorbeelden voor mantelzorgers en mensen na een beroerte

Download (1.05 MB)
online resource
posted on 2020-07-17, 06:14 authored by Li-Juan Jie, Melanie Kleynen

Hier presenteren wij het resultaat van het project “Samen oefenen: Tips en voorbeelden voor mantelzorgers en mensen na een beroerte”. De doelstelling van het project was om kennis over de toepassing van motorisch leren te vertalen naar instructie- en voorbeeldmateriaal voor informele zorgverleners, zoals mantelzorgers, zodat zij de revalidant beter kunnen begeleiden bij het (impliciet) motorisch leren van bewegingen in de thuissituatie.

Om deze doelstelling te bereiken hebben onderzoekers (Zuyd Hogeschool), cliënten en mantelzorgers (Burgerkracht Limburg), een instructional media developer (Zuyd Hogeschool) en therapeuten (Zuyd Hogeschool, Fysiotherapie Regtop) samengewerkt.

Het resultaat van het project is een folder met links naar vier verschillende videoclips (een kennisclip met uitleg en drie voorbeeld video’s). De folder kan zowel door mantelzorgers als mensen na een beroerte gebruikt worden, maar ook voor scholing van (toekomstige) zorgprofessionals op gebied van motorisch leren.

Dit project is een vervolg op het vierjarige project “De kracht van het onbewuste leren 2.0” (looptijd 1-10-2019 tot 31-8-2020). Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen was penvoerder van beide projecten. Meer informatie over het lectoraat en project en het project “De kracht van het onbewuste leren 2.0” vindt u op de website www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/voeding-leefstijl-en-bewegen en in het document https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/factsheets/apvcz---factsheet-kracht-onbewust-leren-20-nl-braun.pdf

Funding

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (RAAKPRO; project number TOPUP.08.002)

History

Contact details

motorisch.leren@zuyd.nl