figshare
Browse
2017_borysov_003.pdf (2.98 MB)
Download file

Історія та сучасний етап археологічного дослідження Богуславського Поросся та оцінка потенційної кількості пам'яток археології

Download (2.98 MB)
journal contribution
posted on 2018-09-30, 13:54 authored by Артем БорисовАртем Борисов
Борисов В.А. Історія та сучасний етап археологічного дослідження Богуславського Поросся та оцінка потенційної кількості пам’яток археології. // Археологія і давня історія України, Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 12-річчя з дня народження Ф.А.Козубовського) 2017, вип.4(25) с.286-295.


History