2010_borysov_001.pdf (255.36 kB)

Давньоруське Поросся: перші результати, новітні підходи і перспективи дослідження

Download (553.61 kB)
journal contribution
posted on 22.01.2017, 13:17 by Artem Borysov

Борисов, А. В. (2010). Давньоруське Поросся: Перші результати, новітні підходи і перспективи дослідження. Археологія і давня історія України, Випуск 1. Проблеми давньоруської та середньовічної археології, 73–79.

History

Licence

Exports

Categories

Licence

Exports