figshare
Browse
2010_borysov_001.pdf (255.36 kB)
Download file

Давньоруське Поросся: перші результати, новітні підходи і перспективи дослідження

Download (553.61 kB)
journal contribution
posted on 2017-01-22, 13:17 authored by Артем БорисовАртем Борисов

Борисов, А. В. (2010). Давньоруське Поросся: Перші результати, новітні підходи і перспективи дослідження. Археологія і давня історія України, Випуск 1. Проблеми давньоруської та середньовічної археології, 73–79.

History