Vashkiv - article Turiansky.pdf (211.74 kB)
Download file

Авторська візія Першої світової війни в повісті-поемі «Поза межами болю» О. Турянського

Download (211.74 kB)
journal contribution
posted on 18.03.2017, 19:36 authored by Lesia VashkivLesia Vashkiv, Svitlana Boroditsa
Трагічна концепція життя, що домінувала в мистецтві початку ХХ століття, зумовила подібність розробки теми війни як страждання людини, знищення моральних основ суспільства, джерела нерозв’язаних морально-філософських проблем. Повість-поема «Поза межами болю» О. Турянського вирізняється серед антивоєнних творів західноєвропейських письменників оптимістичними настроями, вірою в перемогу добра і світла над злом, «духу» над «тілом», любові над ненавистю. Усвідомлення ваги моральних цінностей, духовного вдосконалення людини допомогло О. Турянському щонайглибше зрозуміти природу війни як вселюдської і світової катастрофи і застерегти від неї людство у свій художній спосіб, написавши «Поза межами болю».

History