figshare
Browse
Fig 5.TIF (664.25 kB)

The Development of an Angiogenic Protein “Signature” in Ovarian Cancer Ascites as a Tool for Biologic and Prognostic Profiling - Fig 5

Download (664.25 kB)
figure
posted on 2016-06-03, 11:46 authored by Sofia-Paraskevi Trachana, Eleftherios Pilalis, Nikos G. Gavalas, Kimon Tzannis, Olga Papadodima, Michalis Liontos, Alexandros Rodolakis, Georgios Vlachos, Nikolaos Thomakos, Dimitrios Haidopoulos, Maria Lykka, Konstantinos Koutsoukos, Efthimios Kostouros, Evagelos Terpos, Aristotelis Chatziioannou, Meletios-Athanasios Dimopoulos, Aristotelis Bamias

Progression-free (A) and Overall (B) survival. Progression-free (A) and Overall (B) survival of 69 patients with advanced ovarian cancer according to ascites angiogenesis-related protein profile.

History