descriptivestats.png (9.39 kB)

Screenshot: Descriptive statistics geneesmiddelenonderzoeken 2001-2014

Download (0 kB)
figure
posted on 05.05.2015 by Vincent Bontrop

Descripive statistics aantal beoordeelde geneesmiddelenonderzoeken 2001-2014.

Berekend met behulp van Excel 2013 en de invoegtoepassing Analysis ToolPak.

History

Licence

Exports

Licence

Exports