Onderzoek met minderjarigen 2009 - 2014.png (26.69 kB)

Onderzoek met minderjarigen 2009 - 2014

Download (0 kB)
figure
posted on 27.04.2015 by Vincent Bontrop

Onderzoek met minderjarigen 2009 - 2014

In de figuur zijn weergegeven het totaal aantal onderzoeken met minderjarigen, het aantal geneesmiddelenonderzoeken met minderjarigen, het aantal overige interventieonderzoeken met minderjarigen en het aantal observationele onderzoeken met minderjarigen die in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) zijn beoordeeld in de periode 2009 tot en met 2014.

History

Licence

Exports

Licence

Exports