Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen 2009 - 2014.png (37.25 kB)

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen 2009 - 2014

Download (37.25 kB)
figure
posted on 29.06.2016 by Vincent Bontrop

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen 2009 - 20145

In de figuur zijn de geneesmiddelenonderzoeken met minderjarigen weergegeven die in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) zijn beoordeeld in de periode 2009 tot en met 2014. De geneesmiddelenonderzoeken zijn onderverdeeld op basis van fasering van het onderzoek (phase I, II, III, IV, Overig en nvt)

History

Licence

Exports