Beoordeelde onderzoeksdossiers genees interv observ 2005 - 2014.png (35.88 kB)

Beoordeelde onderzoeksdossiers: geneesmiddelenonderzoek, overig interventieonderzoek en observationeel onderzoek 2005 - 2014

Download (0 kB)
figure
posted on 27.04.2015 by Vincent Bontrop

Beoordeelde onderzoeksdossiers: geneesmiddelenonderzoek, overig interventieonderzoek en observationeel onderzoek 2005 - 2014

In de figuur zijn weergegeven het aantal geneesmiddelenonderzoeken, het aantal overige interventieonderzoeken en het aantal observationele onderzoeken die in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) zijn beoordeeld in de periode 2005 tot en met 2014.

History

Licence

Exports