figshare
Browse
Refleksje na temat pracy _Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego_ autorstwa M. Herbut, B. Iskierki, M. Juchy, K. Kociołek, A. Kotuś oraz I. Rudnickiej..pdf (90.8 kB)

recencja Ewa Czuba

Download (0 kB)
dataset
posted on 2014-03-24, 10:56 authored by Ewa CzubaEwa Czuba

Reflections on „Use the financial health of an organization in financial planning” report written by: M. Herbut, B. Iskierki, M. Juchy, K. Kociołek, A. Kotuś oraz I. Rudnickiej.

History

Usage metrics

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC