figshare
Browse
EEEare2021_papers.pdf (9.75 MB)

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: застосування, дослідження, освіта" 15 квітня 2021

Download (9.75 MB)
conference contribution
posted on 2021-04-16, 11:45 authored by Andrew BukarosAndrew Bukaros
Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: застосування, дослідження, освіта" 15 квітня 2021

History