2004_borysov_001.pdf (311.74 kB)
Download file

Пам'ятки черняхівської культури середньої течії р. Нехворощ

Download (878.33 kB)
conference contribution
posted on 22.01.2017, 11:57 by Artem BorysovArtem Borysov

Борисов, А. В. (2004). Пам’ятки черняхівської культури середньої течії р. Нехворощ. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. VI Всеукраїнська студентська наукова конференція «Родзинка» (м. Черкаси, 17-18 травня 2004 р.), 142.

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports