figshare
Browse
e-book Dziedzictwo kulturowe z perspektywy 05.08.pdf (53.35 MB)

Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin

Download (53.35 MB)
book
posted on 2022-08-06, 06:50 authored by Karol KrolKarol Krol, Józef Hernik, Barbara Prus

Monografię opracowano w ramach międzynarodowego projektu NAWA „Cultural heritage of small homelands” (Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001) finansowanego przez polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie.

History