figshare
Browse
e-book-Dziedzictwo-folklor.pdf (4.68 MB)

Cyfrowy folklor turystyki wiejskiej w Polsce

Download (4.68 MB)
book
posted on 2022-08-06, 05:04 authored by Karol KrolKarol Krol, Józef Hernik

Dotychczas zidentyfikowano szereg technik projektowych oraz atrybutów, które definiują niepowtarzalny charakter archaicznych witryn internetowych turystyki wiejskiej w Polsce. Witryny te nie zostały jednak zbadane pod kątem wykorzystania elementów graficznych tzw. e-folkloru. Celem pracy jest identyfikacja form cyfrowego folkloru, które występowały na archaicznych stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce w latach 2000–2015. Analizie poddano 185 witryn, których kopie znajdują się w Internet Archive. Odnotowano dynamikę prezentacji treści, rodzaj wykorzystanych elementów graficznych, w tym stosowanie elementów tekstowych typu marquee oraz elementów graficznych GIF, a także tzw. cyfrowych stempli i cyfrowych prefabrykatów. W konkluzji stwierdzono, że wszystkie cyfrowe kopie, nawet te niekompletne i wybrakowane, składają się na integralność cyfrowego ekosystemu jako całości. Z tego powodu archiwizowanie zasobów Internetu nie powinno być prowadzone wybiórczo. Zasadne jest podejmowanie wszelkich aktywności, które przybliżą nas do zachowania cyfrowego ekosystemu, co pozwoli na jego lepszą ocenę w przyszłości.

History