پژوهش‌ در کتابداری و اطلاع‌رسانی در بريتانيا، با نیم نگاهی به مشکلات ایران

2015-06-28T10:54:55Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>پژوهش‌ در کتابداری و اطلاع‌رسانی در بريتانيا، با نیم نگاهی به مشکلات ایران. سخنرانی در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ۲۵ آذر ۱۳۸۷</p>