اعتماد و اعتبار در تولید و مصرف اطلاعات در محیط دیجیتال

2015-06-28T10:47:20Z (GMT) by Hamid r. Jamali
<p>اعتماد و اعتبار در تولید و مصرف اطلاعات در محیط دیجیتال، سخنرانی در همایش کتابخانه‌های پزشکی</p>