Η εφαρμογή των Drones στη Διαχείριση των Καταστροφών

Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί τα drones μια από τις τεχνολογίες του μέλλοντος, λόγω της πληθώρας εφαρμογών και για την υποστήριξη σε κινδυνικές καταστάσεις από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.

Στην εργασία μελετάται η χρήση τoυς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ταχεία χαρτογράφηση, εκτίμηση βλαβών και επιπτώσεων της καταστροφής, αρωγής πληγέντων, επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, βιομηχανικών ατυχημάτων και βιολογικών κινδύνων, δασικών πυρκαγιών κλπ και αναλύονται οι προβληματικές της χρήσης τους.