Ruwe dataset: gegevens overgenomen van CCMO jaarverslagen 2005 tot en met 2014

2015-05-30T14:11:24Z (GMT) by Vincent Bontrop

Ruwe dataset (Excel 2013) samengesteld aan de hand van de gegevens uit de CCMO jaarverslagen van 2005 tot en met 2014. (v1)

- - - - - -

v2 - 30 mei 2015: Aan de ruwe dataset zijn als aparte werkbladen toegevoegd;

- de dataset 2001-2014

- en de dataset 2005-2014

- - - - - -

v3 - 30 mei 2015: Correctie cijfers jaarverslag 2007 ahv. erratum blz 12.

Tevens als apart werkblad toegevoegd:

- dataset onderzoek met minderjarigen 2009-2014

- - - - - -

Categories

License

CC BY 4.0