Letter from Thomas Bugge, the Royal Danish Academy of Sciences and Letters (1810)

2013-02-07T22:03:45Z (GMT) by Bertil Fabricius Dorch
<p>From a preprint by Frans Gregersen (2013) at the LANCHART Centre, Copenhagen: The image shows question posed in 1810 by the Royal Danish Academy of Sciences and Letters (Professor of astronomy Bugge). At the top the Danish version: “At undersøge med historisk Critik, og oplyse med passende Exempler, af hvilken Kilde det gamle skandinaviske Sprog sikkrest kan udledes; at angive Sprogets Charakteer og det Forhold, hvori det fra ældre Tider og igiennem Middelalderen har staaet, deels til Nordiske, deels til Germaniske Dialecter; samt nøyagtigen at bestemme de Grundsætninger, hvorpaa al Udledelse og Sammenligning i disse Tungemaal bör bygges.” – For the two trans­lations cf. the present text. After the signatures there is a message from the Secretary (Thomas Bugge) who asks the Professor of Latin, Børge Thorlacius, to add a Latin version which is the easily readable version below.</p>