Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen 2009 - 2014

2016-06-29T22:43:06Z (GMT) by Vincent Bontrop

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen 2009 - 20145

In de figuur zijn de geneesmiddelenonderzoeken met minderjarigen weergegeven die in Nederland door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) zijn beoordeeld in de periode 2009 tot en met 2014. De geneesmiddelenonderzoeken zijn onderverdeeld op basis van fasering van het onderzoek (phase I, II, III, IV, Overig en nvt)