Table 3.xls (9.5 kB)

Characterization for coagulation flocs by FTIR.

Download (9.5 kB)
dataset
posted on 29.01.2016 by He Zhao, Chengzhi Hu, Di Zhang, Huijuan Liu, Jiuhui Qu

Characterization for coagulation flocs by FTIR.

History

Licence

Exports