Refleksje na temat pracy Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji autorstwa M. Drabent, K. Kuropka, B. Namiel, M. Stepaniuk

Share this:
Embed*
Cite this:

Fryze, Tomasz (2013): Refleksje na temat pracy Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji autorstwa M. Drabent, K. Kuropka, B. Namiel, M. Stepaniuk. figshare.

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.875388
Retrieved 06:13, Nov 25, 2015 (GMT)

Description

Niniejszy dokument recenzuje projekt, w którym dokonano analizy kondycji finansowej trzech polskich firm za pomocą modelu J. Zietlowa. Wybrane firmy pochodzą z obszaru: non-profit, instytucji finansowych i przedsiębiorstw nie będących non-profit, jak i nieprowadzących działalności finansowej.

Comments (0)

You must be logged in to post comments.

Cite "Filename"

Place your mouse over the citation text to select it

Embed "Refleksje na temat pracy Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji autorstwa M. Drabent, K. Kuropka, B. Namiel, M. Stepaniuk"

Place your mouse over the embed code to select and copy it

Claim article

You claim request was sent. I will be handled in the next 24 hours.

Close window

Feedback

We appreciate all your comments, questions, suggestions or gratitude.

Login

The username or password entered are wrong.

Reset password

Your password will be sent to your registered e-mail address.

Create account

I agree to the Terms & Conditions *