Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych

Published on (GMT) by Emanuel Kulczycki
Raport zawiera dane bibliometryczne na temat 2356 polskich czasopism naukowych ze wszystkich grup nauk umieszczonych na Wykazie czasopism punktowanych z 2016 r. Analizowaliśmy opóźnienia wydawnicze w oparciu o dane zamieszczone na stronach internetowych czasopism. Przyjęliśmy, że czasopisma naukowe w drugiej dekadzie XXI-wieku muszą prowadzić aktualną stronę internetową, na której zamieszczają przynajmniej informacje o kolejnych numerach. Punktem wyjścia do analiz były dane o czasopismach i stronach internetowych zawarte w Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/). Aby zebrać jak najdokładniejsze informacje, uzupełniliśmy zbiór odnośników do czasopism o te zawarte w „Ariancie” (http://arianta.pl), tj. w najpełniejszej bazie polskich czasopism naukowych. Sprawdzaliśmy opóźnienia wydawnicze z 2015 r. i 2016 r. Za opóźnienie uznaliśmy niezamieszczenie informacji (np. spisu treści czy też linków do pełnych tekstów) o co najmniej jednym wymaganym numerze. Raportowaliśmy, ile w danym roku ukazało się numerów, a ile powinno się ukazać. Za brak opóźnień uznaliśmy opublikowanie informacji o liczbie numerów równej lub większej od liczby wynikającej z zadeklarowanej przez czasopismo częstotliwości. Dla przykładu: kwartalnik w 2016 r. powinien był opublikować informacje (np. spis treści, link do księgarni itd.) o czterech numerach lub więcej.
CITE ITEMS FROM THIS PROJECT
cite all items