Piotr Drzewiecki

Media scholar, associate professor UKSW (CSWU)
Warsaw, Poland
Media scholar, associate professor UKSW (CSWU)

Publications

 • Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym
 • Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej
 • Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego
 • Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole
 • Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych
 • Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Teologia społeczności sieciowych w Orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
 • Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów
 • Edukacja medialna w Polsce w latach 2008–2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju
 • Bezcielesność cyberprzestrzeni a sakramentalny wymiar Kościoła
 • Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną
 • Teologia społeczności sieciowych. Próba konceptualizacji