Piotr Drzewiecki

Media scholar, associate professor CSWU
Warsaw, Poland
Media scholar, dr hab. in theology of media, associate professor CSWU. Deputy Director of Intitute of Media Education and Journalism at Faculty of Theology at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Head of Chair of Media Education and Language of the Media. Editor-in-Chief of “The Quarterly of Media Sciences”.

Publications

  • Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym
  • Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej
  • Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego
  • Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole
  • Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych
  • Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Teologia społeczności sieciowych w Orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
  • Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów
  • Edukacja medialna w Polsce w latach 2008–2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju
  • Bezcielesność cyberprzestrzeni a sakramentalny wymiar Kościoła
  • Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną