Krzysztof Olszewski

Senior Lecturer
University of Silesia, Institute of English
Academic researcher of Japanese literature, culture, art, etc. Lecturer of the Japanese language (classical and contemporary). Recently, I am gradually becoming fascinated in the South-East Asian cultures and art (esp. Burmese).

Publications

 • Propozycja opisu predykatywnych części mowy w języku starojapońskim
 • Świat powieści Murakamiego Haruki – pomiędzy postmodernizmem a literaturą popkultury. Deformacja wizji artystycznej w polskich przekładach
 • O wpływie kobiecej estetyki na rozwój wczesnej japońskiej poezji waka ISSN: 83-226-1444-6
 • Pieśń wiązana – zapiski prowincjusza
 • Wstęp do Kokinshū
 • "Kolor kwiatów drzewa śala przypomina, że wszystko co rozkwita, niechybnie szczeźnie" - o wpływie nauki buddyjskiej o niestałości wszechrzeczy (mujokan) na estetykę japońską okresu Heian (IX-XII ww.)
 • Prof. Mikołaja Melanowicza „Formy w literaturze japońskiej”
 • Kanajo, czyli przedmowa do Kokin wakashū
 • Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku ISBN: 83-233-1660-0
 • Pamiętnik z Tosy
 • Przedmowa do antologii „Shinsen waka”
 • Przedmowa do wierszy (komponowanych) z okazji wyprawy Jego Cesarskiej Wysokości nad rzekę Ōi
 • „Elegia na śmierć żony” Kakinomoto no Hitomaro a problem przekładalności poezji starojapońskiej
 • Pamiętnik z Tosy
 • Rola Ki no Tsurayukiego w procesie kształtowania normy językowej i stylu literackiego wczesnej epoki Heian
 • „Kanajo”, czyli przedmowa do „Kokinshū”
 • Romuald Huszcza, Maho Ikushima, Jan Majewski, „Gramatyka japońska” t. I
 • Gramatyczne wykładniki honoryfikatywności w języku japońskim epoki Heian - analiza na podstawie fragmentu Genji Monogatari
 • Analiza wykładników honoryfikatywnych w języku japońskim okresu Heian
 • Konstruowania narracji w bułgarskich tekstach mówionych
 • Metafory ‘odbicia w wodzie’ jako klucz do odczytania „Pamiętnika z Tosy” Ki no Tsurayukiego. Kreowanie fikcji literackiej w utworze a problem przekładu
 • 「ソ系とア系の文脈指示詞の導入について」
 • 「二カ国語併用と国風文化の創造の問題-『土佐日記』に於ける唐風文化との対話の視点から」
 • Jak nauczyć się języka obcego? 45 ekspertów językowych odkrywa sekrety efektywnej nauki języków (prac. zbior.)

Krzysztof's public data

Naide
2015-09-24T03:38:09Z
Kadouka
2015-09-24T03:35:48Z