Jianyi Zhang

Professor and Chair, Dept of Biomedical Engineering
UAB, Birmingham, AL, USA

Publications

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/jianyi.zhang.1/bibliography/40641157/public/?sort=date&direction=descending

Jianyi's public data