figshare
Browse
aai.R (1.75 kB)

AAI Rscript

Download (1.75 kB)
software
posted on 2022-08-14, 04:15 authored by Cale SeymourCale Seymour, Marike PalmerMarike Palmer, Eric D. Becraft, Ramunas Stepanauskas, Ariel D. Friel, Frederik SchulzFrederik Schulz, Tanja Woyke, Emiley Eloe-Fadrosh, Dengxun Lai, Jian-Yu Jiao, Zheng-Shuang Hua, Lan Liu, Zheng-Han Lian, Wen-Jun Li, Maria Chuvochina, Brianna Finley, Benjamin J. Koch, Duane P. Moser, Bruce A. Hungate, Brian P. Hedlund

Perform AAI calculation on a multi-genome protein fasta file.

History