Leidraad communicatievriendelijk meten definitief.pdf (3.19 MB)
Download file

Leidraad Communicatievriendelijk meten

Download (3.19 MB)
report
posted on 11.10.2021, 14:31 authored by Ruth Dalemans, Steffy Stans, Stephanie von Helden-Lenzen, Jessie Lemmens, Darcy Ummels, Stephanie Cornips, Sandra Wielaert, Philine Berns, Ingeborg Simpelaere
Vragenlijsten duidelijker en toegankelijker maken?
Maak gebruik van deze leidraad!
De leidraad helpt u om in kaart te brengen hoe duidelijk de vragenlijst is die u wilt gebruiken.
De leidraad biedt actiepunten om deze vragenlijst toegankelijk te maken, ook voor mensen die
communicatiekwetsbaar zijn.
Per actiepunt vindt u uitleg en tips zodat u deze kunt aanpakken.
Verder
Mensen zijn communicatiekwetsbaar als ze moeite hebben met begrijpen.
Mensen zijn ook communicatiekwetsbaar als ze zich moeilijk kunnen uiten.
Iedereen is wel eens communicatiekwetsbaar in bepaalde situaties.

Funding

SIA RAAK-PUBLIEK

History

Email address 1

ruth.dalemans@zuyd.nl

Email address 2

steffy.stans@zuyd.nl

Email address 3

diana.wetzels@zuyd.nl