sunum gussun hoca.pptx (2.52 MB)

Kütüphaneler için üst veri sınıflama sistemleri

Download (2.52 MB)
presentation
posted on 17.09.2019, 20:55 by Hamide Yıldız Yaylacı, Hafize Kanat, İrem Çınar, Hatun Köker, Kevser Akın, Leyla Betül Kaya, Miras Kızılkaya, Melek Layık

Bu sunuma  Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri tarafından hazırlanmış olup, bütün bilgi ve belge yönetimi öğrencileri tarafından yararlanılabilecektir. Bu sunumda kütüphaneler için kullanılan veri içeriği, veri yapısı, veri formatı ve veri değişim standartları tanımlanmıştır. 

History

Licence

Exports