factsheet communicatiekwetsbaarheid.pdf (1.72 MB)
Download file

Factsheet cliëntparticipatie bij communicatiekwetsbare mensen

Download (1.72 MB)
poster
posted on 15.07.2019, 10:29 authored by Ruth Dalemans
Op deze factsheet wordt een overzicht gegeven van projecten die uitgevoerd (gaan) worden binnen het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool om de participatie en communicatie van communicatiekwetsbaren te bevorderen.

History

Email address 1

ruth.dalemans@zuyd.nl

Email address 2

steffy.stans@zuyd.nl