1/1
6 files

Maritim eksport til Russland: nye muligheter under pandemien? "Nordnorsk debatt, Nord-Norges største og beste forum for den nordnorske debatt. Delta med dine meninger om samfunn, næringsliv, politikk og kultur i nord!"

Download all (3.5 MB)
online resource
posted on 20.10.2021, 13:43 by Alexander PetrovAlexander Petrov, Lubov Bychkova
Virkningen av pandemien i 2020-2021 Produksjonskvantumet for akvakultur i Russland økte med 14 prosent i 2020. Imidlertid har pandemien skapt betydelige internasjonale hindringer. I forkant pandemien ble mer enn 60 prosent av russisk fisk eksportert til Asia via Kina. I 2020 bestemte Kina, det største importmarkedet for russisk fisk, seg for å forandre logistikkreglene. Sjømatleveranser til Kina ble nå bare mulig i kontainere, mens russiske eksportfirma tradisjonelt har hovedsakelig eksportert fisk i bulk. Denne såkalte «sei-krisen» har ført til økende etterspørsel etter kontainere og stor økning i kontainerpriser. Situasjonen har stimulert til en økning av fiskeforedlingen i Russland, så vel som ønsker om å produsere egne kontainere i store mengder. Den russiske regjeringen har kunngjort en rekke prioriterte områder for sjømatindustrien: fornyelse av fiskeflåten, utvikling av fiskeforedlingsanlegg og infrastruktur, utvidelse av fiskefangstgeografi, utvikling av havbruk, og innovasjonsprosjekter innen bioteknologi, økologi og forskning.

History