GMT20190506-104210_Lunchbite-_1760x900_Trim.mp4 (97.44 MB)
Download file

Probleem gestuurd onderwijs

Download (97.44 MB)
media
posted on 2020-05-20, 07:37 authored by Irene GeurtsIrene Geurts, Marit Wijnen
Opname van een lunchbite door Educate-it waarin dr. Marit Wijnen vertelt over wat Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) inhoud en waarom dit ingezet wordt in bij verschillende universiteiten.

Funding

Universiteit Utrecht ; Educate-it

History