document.pdf (3.93 MB)
Download file

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць / НАН України, Державна установа “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2017. – Вип. 2 (124). – ISSN 2071-4653.

Download (3.93 MB)
journal contribution
posted on 01.05.2018, 12:35 by Oksana ShpakOksana Shpak, R. M. Skrynkovskyy

Шпак О. Г. Аналіз продуктивності праці персоналу підприємства і діагностика резервів її зростання / О. Г. Шпак, Р. М. Скриньковський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць / НАН України, ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2017. – Вип. 2 (124). – С. 62–65.

History

Usage metrics

Categories

Keywords

Licence

Exports