Zarządzanie-wartością-przedsiębiorstwa-na-przykładzie-przedsiębiorstwa-z-branży-tekstylnej-Szlachetka-D..pdf (571.84 kB)

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstwa z branży tekstylnej

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 14.04.2013, 23:00 by Dawid Szlachetka

Niniejsze opracowanie przedstawia metodologię oraz praktyczne przykłady z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, bazując na sprawozdaniach finansowych firmy z branży tekstylnej. Praca koncentruje się na ocenie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.

History

Licence

Exports

Categories

Licence

Exports