Zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa-w-przedsiebiorstwach-z-branzy-produkcji-zywnosci-przy-uzyciu-metody-EVA-TM-Kowalczyk-A-Pawlik-M.pdf (502.9 kB)
Download file

Zarządzanie Ryzykiem W Tworzeniu Wartości Na Przykładzie Przedsiębiorstwa Z Branży Produkcji Żywności (Risk Management in Creating Value in the Example of Companies from the Food Production Branch)

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 2013-04-12, 15:11 authored by Aleksandra KowalczykAleksandra Kowalczyk

Poniższy raport przedstawia sposób zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, który polega na minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej poprzez dobór odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem obrotowym firmy, na który składają się poziom zapasów, należności oraz środków pieniężnych. Wykonane obliczenia wykorzystujące dane zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazują efektywność gospodarowania tymi składnikami majątku obrotowego.

This report presents a method of risk management in a company, which aim is to minimize the risk of loss of liquidity by the selection of an appropriate strategy of working capital management company, which includes the level of inventories, receivables and cash. The calculations use the data contained in the financial statements illustrate the effectiveness of the management of the components of working capital.

Note: Downloadable document is in Polish.

History

Usage metrics

Licence

Exports