FA_SnabbGuide.pdf (230.93 kB)
Download file

Snabb introduktion till fjärranalys

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 03.05.2015, 07:37 by Hernán De AngelisHernán De Angelis

[SV] Den här texten är en mycket kortfattad guide till fjärranalys. Syftet är att lägga grund till diskussioner under inlärningstillfälle och seminarier för grundkurser i fjärranalys.

 

[EN] This text in Swedish is a very brief guide to remote sensing. The aim is to lay the basis for discussions during the learning meetings and seminars for courses in remote sensing.

History

Usage metrics

Licence

Exports