figshare
Browse
FA_SnabbGuide.pdf (230.93 kB)

Snabb introduktion till fjärranalys

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 2015-05-03, 07:37 authored by Hernán De AngelisHernán De Angelis

[SV] Den här texten är en mycket kortfattad guide till fjärranalys. Syftet är att lägga grund till diskussioner under inlärningstillfälle och seminarier för grundkurser i fjärranalys.

 

[EN] This text in Swedish is a very brief guide to remote sensing. The aim is to lay the basis for discussions during the learning meetings and seminars for courses in remote sensing.

History