AnalizaFin.M.Bąk.RecenzjaPracyF.144814 (1).pdf (195.63 kB)
Download file

Refleksje na temat pracy: Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej autorstwa K. Ladra

Download (0 kB)
journal contribution
posted on 14.01.2014, 17:10 by Małgorzata BąkMałgorzata Bąk

Przedmiotem niniejszej recenzji jest praca, w której dokonano analizy kondycji finansowej polskiego przedsiębiorstwa z branży paliwowej za pomocą modelu zaproponowanego przez J. Zietlowa. Przestawiono praktyczne zastosowanie wspomnianego podejścia wykorzystując dane pochodzące ze sprawozdań finansowych wybranej firmy.

The subject of this review is a work in which the analysis of the financial condition of Polish enterprises in the fuel using the model proposed by J. Zietlowa. Shows rearranges the practical application of this approach using data from the financial statements of the selected companies.

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports